THÔNG BÁO LỚP HỌC TIẾNG HÀN QUỐC KỲ THÁNG 12/2016 & THÁNG 3/2017

0

Công ty Yamazakura xin trân trọng thông báo hiện lớp tiếng Hàn Quốc cho kỳ tháng 12/2016 và tháng 3/2017 đã khai giảng vào ngày 01.8.2016. Các bạn đã đăng kí tham gia lớp học  kiểm tra xem mình đã có tên trong danh sách này hay chưa nhé. Xin cảm ơn các bạn.

  1. Phạm Thị Hằng
  2. Trần Thị Mỹ Phương
  3. Đào Thị Lan
  4. Phạm Quốc Khánh
  5. Nguyễn Thị Nhật Lệ
  6. Trần Minh Tuấn
  7. Hoàng Thị Vân
  8. Nguyễn Văn Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>